Comparteix:

Codis d'Integritat [CAT] [ESP] [ENG]

Per acord CG/2022/03, de 5 de març de 2022, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el Codi d’integritat de la recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca (edició revisada 2023), publicat a Berlín per ALLEA,  All European Academies.