Comparteix:

Ètica a la recerca i els ODS

Objectius ODS

Independent de l’apartat anterior, l’any 2015 Nacions unides va adoptar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests objectius quedaven dividits en 17 grans objectius, definint 169 fites per tal d’aconseguir una transformació econòmica, social i ambiental relacionada amb el desenvolupament internacional futur.

 1. Fi de la pobresa
 2. Fam zero
 3. Salut i benestar
 4. Educació de qualitat
 5. Igualtat de gènere
 6. Aigua neta i sanejament
 7. Energia neta i assequible
 8. Treball digne i creixement econòmic
 9. Indústria, innovació i infraestructures
 10. Reducció de les desigualtats
 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 12. Consum i producció responsables
 13. Acció climàtica
 14. Vida submarina
 15. Vida terrestre
 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 17. Aliança pels objectius

En el seu vessant de la recerca de projectes, tots aquests propòsits temàtics són susceptibles de requerir una validació ètica, amb una valoració particular i específica en funció del pla de recerca proposat.

Valors UPC i el Codi ètic

La UPC actualment té definit 5 grups de valors que han de servir com a motor i guia en el desenvolupament actual i futur de la institució.

 1. Responsabilitat social
 2. Igualtat d’oportunitats
 3. Sostenibilitat
 4. Cooperació i solidaritat
 5. Ètica

Aquests grups, des d’un punt de vista de continguts, ja troba les seves equivalències dins els objectius ODS esmenats anteriorment. De fet, podríem dir que els quatre primers valors, són fàcilment identificables dins els propòsits de Nacions Unides, però no succeeix el mateix amb el valor de l'ètica. Aquest fet ens planteja la realitat operativa que situa a l’ètica en un plànol transversal a tota classificació que puguem realitzar.

De fet, si mirem el codi ètic de la UPC (aquí), podem extreure els seus fonaments, que hem d’entendre com principis que ha de regir qualsevol de les tasques associades amb l'habitual operativa de recerca de la institució: 

 • Honestedat
 • Transparència
 • Integritat
 • Tolerància
 • Igualtat
 • Equitat
 • Esperit crític
 • Imparcialitat
 • Cultura de pau
 • Sostenibilitat
 • Responsabilitat
 • Confidencialitat
 • Fiabilitat i independència
 • Conflicte d’interessos
 • Respecte
 • Cooperació
 • Coherència
 • Corresponsabilitat
 • Austeritat
 • Eficàcia
 • Eficiència
 • Seguretat

Conclusions

Davant la importància de l'execució operativa dels projectes de recerca associats als ODS, el Comitè d’Ètica vol fer visible l’activitat de recerca a la UPC orientada als ODS amb una dimensió ètica. Aquesta visibilitat contempla fer difusió dins el web del CEUPC de les generalitats pròpies dels objectius ODS (vegeu secció Enllaços).

S’ha de continuar promocionant la recerca orientada a trobar solucions sota els paraigües definits pels 17 grans propòsits ODS i les seves corresponents 169 fites. Concretament, es vol afegir i creuar els objectius ODS de manera transversal als diferents aspectes Ètics (vegeu els llistats d’objectius i fonaments abans comentats).

Aquesta promoció ha de comptar, en els casos que sigui adient, amb una valoració per part del Comitè d’Ètica, de forma que quedi formalment assegurada la validació en el disseny i execució dels diferents projectes de recerca.

Derivat dels punts anteriors, part de les funcions del Comitè seria la formació del personal investigador pel que fa a les implicacions entre els ODS, i les seves corresponents metodologies vàlidament ètiques per integrar-les en els projectes de recerca. Aquest vessant actualment es realitza mitjançant l’execució del procés de sol·licitud de Revisió de Projectes de Recerca.