Comparteix:

Formació en ètica a la recerca

Cursos que poden ser d'utilitat per formar-se sobre ètica, tractament de dades i temes afins:

  • MIT Open Courseware: Making Ethical Decisions in Software Design: AQUÍ
  • Msc in Omics Data Analysis (UVIC Universitat de Vic): AQUÍ
  • Ethical and responsible research principles and practices (UPC): AQUÍ
  • Ethics for Engineers, Researchers, and Innovators (UPC): AQUÍ
  • An Introduction to Ethical Publishing Behavior: AQUÍ
  • Ethics in Research and Research Integrity: AQUÍ