Novetats

Historial de Novetats

 

El Comitè d’Ètica de la UPC és un òrgan consultiu i assessor del Consell de Govern, del Consell Social i de tota la comunitat universitària, en matèria d’ètica, en totes les seves vessants i àmbits d’actuació, tal com la recerca, la innovació, la transferència de coneixement a la societat, i la docència. El Comitè d'Ètica de la UPC depèn del Vicerectorat de Recerca.

 

El Comitè d’Ètica de la UPC s'adhereix al compromís actual de la UPC d'implicar-se en la perspectiva ètica que l'humanisme dona sobre els estudis de les ciències aplicades i tecnològiques que formen part del repertori competencial de la UPC.