Comparteix:

Ètica i Gestió de Dades

Alguns projectes de recerca, que han de tractar amb dades, necessiten que aquestes siguin gestionades sota processos específics. En alguns casos, aquesta gestió de dades també implica directament o indirectament la valoració específica pel que fa a temes ètics.

Hi ha dos documents formals que cal elaborar en tot projecte que impliqui un tractament de dades:

  • Un Pla de Gestió de Dades (en anglès DMP, Data Management Plan).
  • Una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD).

Aquesta pàgina web ha de servir de guia per a determinar usos, eines i altres recursos que puguin ser d'utilitat al sol·licitant d'una revisió de projecte de recerca.

El text fonamental que regula la gestió de les dades és el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, en anglès GDPR). L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades manté en el seu emplaçament web (obriu en una finestra nova) molts documents i eines d'interès relacionades amb el RGPD.

En el moment de dissenyar un projecte de recerca, s'han de planificar correctament les necessitats pel que fa a les dades que el projecte requerirà. Una bona guia de planificació és l'emplaçament "Dades de Recerca", continguts coordinats des del Servei de Biblioteques de la UPC.

 

Una de les preguntes bàsiques que l'investigador es pot fer és, quan s'ha de fer un DMP o bé una AIPD?

És recomanable dissenyar un Pla de Gestió de Dades (en anglès DMP, Data Management Plan) quan el projecte de recerca tracti amb dades. En alguns àmbits, com per exemple els projectes Horizon 2020, és inclús obligatori dissenyar un DMP. Un Pla de Gestió de Dades:

    1. garanteix que no es perden les dades, sobretot en finalitzar un projecte de recerca
    2. facilita la correcta custòdia de les dades des de la seva creació
    3. permet la preservació de les dades mitjançant documentació de tot el seu entorn tecnològic

 

Per crear un DMP pot ser d'utilitat l'emplaçament específic que té el servei de Biblioteques UPC al Pla de Gestió de Dades o Data Management Plan (DMP): "Pla de gestió de dades (obriu en una finestra nova)". Cal destacar l'eina DMP (obriu en una finestra nova) que gestiona directament el CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CORA).

També cal apuntar que existeix una eina, de codi obert i gratuïta (AMNESIA), que serveix per a anonimitzar grups de dades. Funciona en Windows i Linux.

Per acabar, aquí hi ha una infografia (obriu en una finestra nova) que il·lustra clarament els passos a seguir a l'hora de dissenyar un DMP.

Respecte a l’Avaluació de l'Impacte en la Protecció de Dades (AIPD), les autoritats de control estan obligades a establir les llistes orientatives de tractaments que no requereixen una AIPD, així com de tractaments que sí que requereixen la seva realització. En aquest document (obriu en una finestra nova) podreu trobar els casos en els quals es necessita realitzar una AIPD. Més informació a l'emplaçament web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (obriu en una finestra nova) i també al web de l'AEPD (obriu en una finestra nova) (Agencia Española de Protección de Datos).