Comparteix:

Tool-Box - Eines per l'investigador

RECURSOS UPC

Apartat Documentació del CE-UPC
https://comite-etica.upc.edu/ca/documentacio

Pla de gestió de dades - UPC
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/pla-gestio-dades#emmagatzematge-dades

Registre d'Activitats de Tractament de dades personals (UPC)
https://rat.upc.edu/ca

Protecció de dades personals UPC - Normatives pròpies, estatals i europees
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades

 

RECURSOS EXTERNS

Eina DMP: Pla de Gestió de Dades de Recerca. CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CORA)
https://dmp.csuc.cat

Plataforma d'Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades AIPD (GENE) + TIC Salut Social
https://aipd.ticsalutsocial.cat/login

Ethics and Data Protection Decision Tree 
https://ec.europa.eu/assets/rtd/ethics-data-protection-decision-tree/index.html

Data Management Plan (Magic, Deliverable 3.5) 

https://magic-nexus.eu/documents/deliverable-35-data-management-plan-final-update

Dades personals i Anonimització de dades (Aalto University)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa0sKMV88Js5ZP6Oo-HAqusUR363-qMXD

 

CURSOS

An Introduction to Ethical Publishing Behavior
https://webofscienceacademy.clarivate.com/learn/course/external/view/elearning/147/an-introduction-to-ethical-publishing-behavior

Ethics in Research and Research Integrity
https://courses.horizoneuropencpportal.eu