Comparteix:

Secretaria Tècnica CEUPC

Què és la Secretaria Tècnica del CEUPC?

La Secretaria Tècnica la conforma un cos tècnic de persones lligades a la institució.

Davant de l'entrada de sol·licituds que requereixen ser avaluades pel CEUPC, la Secretaria Tècnica és l'encarregada de realitzar una primera valoració, tècnica, que serveixi per orientar i esmenar tots aquells elements de caràcter no ètic. Aquestes sol·licituds, ja validades tècnicament, són amb posterioritat presentades al comitè tècnic per tal que facin la seva valoració.

Amb la creació de la Secretaria Tècnica es vol introduir dins el procés de revisió de projectes de recerca un punt d'especialització i velocitat en el procés general de revisió.

La Secretaria Tècnica del CEUPC es reuneix setmanalment.

MEMBRES DEL CEUPC I DE LA SECRETARIA TÈCNICA