Comparteix:

Ex Membres del Comitè

   

Llistat de membres que han format part del Comitè d'Ètica  

Posició

Filiació i Perfils

 

Vocal

Extern

Joan MV Pons Rafols: 2019 - 2023

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Doctor especialista en Medicina Interna i en Medicina Preventiva i Salut Pública - GENCAT-AQUAS

 

Vocal

Extern

Carme Torras: 2019 - 2023

Professora d'investigació a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, experta en implicacions socials de la robòtica i el debat ètic sobre les noves tecnologies - IRII-CSIC

 

Vocal

Extern

Liliana Arroyo Moliner: 2019 - 2023

Departament de Ciències Socials d’ESADE, experta en transformació digital i impacte social - ESADE

 

Vocal

PAS-UPC

Valentí Guasch Brull: 2019 - 2023

Director de l’Àrea de Recerca i Transferència de la UPC

 

Vocal

PAS-UPC

Coloma Barceló Fontanals: 2019 - 2023

Directora de l’Àrea de Serveis Jurídics de la UPC

 

 

Secretaria Tècnica

PAS-UPC

Marisa Juste Ezquerra: 2019 - 2022

Àrea de Recerca i Transferència de la UPC

 

 

President

Luca Pelà:  2019 - 2021

 

 

 

Vocal

PAS-UPC

Víctor Huerta: 2019 - (†)2021

Delegat de Protecció de Dades - Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

 

 

 

 

 

 Tornar als membres actius del Comitè d'Ètica