Comparteix:

La recerca a UPC i els ODS (2022)

Segons l' Impact Rankings 2022, la UPC, comparada amb la resta d'universitats del rànquing, obté les millors classificacions en els següents tres objectius ODS:

 • 13 - Acció pel Clima
 • 14 - Vida Submarina
 • 15 - Vida d'Ecosistemes Terrestres

Pel que respecta a l'índex general d'assoliment d'objectius, els tres ODS més ben situats als projectes de recerca UPC, són:

 • 9 - Indústria, Innovació i Infraestructura
 • 15 - Vida d'Ecosistemes Terrestres
 • 11 - Ciutats i Comunitats Sostenibles

Finalment, si tenim present el número de PDI treballant en projectes vinculats amb ODS (segons el Mapa de la recerca a la UPC i la relació amb ODS), tenim que els objectius que sumen més força de recerca (persones dedicades), són:

 • 9 - Indústria, Innovació i Infraestructura
 • 11 - Ciutats i Comunitats Sostenibles
 • 7 - Energia Assequible i No Contaminant

Si tenim en compte l'índex d'assoliment amb respecte del número de recercaires implicats, els ODS que tenen un millor rendiment (amb menys PDI obtenen més posicions al rànquing), són els següents:

 • 17 - Aliança per a Aconseguir els Objectius
 • 15 - Vida d'Ecosistemes Terrestres
 • 14 - Vida Submarina

CONCLUSIONS:

  1. El rànquing general entre universitats aporta una informació comparativa de relativa poca significança.

  2. Contràriament, el rànquing per índex d'assoliment, ofereix un paràmetre més objectiu, més centrat en cada un dels ODS.

  3. Els objectius ODS que presenten un pitjor rendiment són els que tenen assignat un menor nombre de professors.

  4. Aquests objectius, per la seva naturalesa, tracten temes lluny de l'expertesa pròpia de la universitat (temàtiques poc politècniques).

  5. Seguint el quàdruple criteri anterior, els ODS que surten millor valorats als projectes de recerca UPC serien els:

   • 15 - Vida d'Ecosistemes Terrestres
   • 9 - Indústria, Innovació i Infraestructura
   • 11 - Ciutats i Comunitats Sostenibles